Ecja e parë e organizuar nga Lazdrohu ishte  bukurit përrallore  Bajgorës bashku me fëmijët dhe prindërit kemi realizuar ecjen e parë  KaçandollShalë  BajgorësEcja  kemi përshkuar hyn  ecjet e lehta (6km komplet shtegu), karakteristikë e kësaj ecje ka qenë shoqërimi i rrjedhës  lumit  Kaçandollit pothuajse gjatë tërë ecjesKjo ecje u shoqërua dhe me shumë aktivitete tjera atraktive për fëmijë siorientim  natyrëhapja e tendës dhe informata rreth kampingutlojëravizatime etj.