Lazdrohu
Sport Kids

Qendra Sportive dhe Rekreative për Fëmijë "Lazdrohu" përfshinë një gamë të gjerë të aktiviteteve fizike sportive, ku programet tona janë të përgaditura posaqërisht në zhvillimin e aftësive motorike, në zhvillimin e karakterit, në socializimin si dhe argëtimin e fëmijëve.

Përjeto

momentet

më të bukura

të fëmijërisë

LAZDROHU

DHE ZHVILLOHU!

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_6423.jpg

Aspekti shëndetësor

Që fëmijët dhe të rinjtë të rriten shëndetshëm, është e rëndësishme që ata të jenë fizikisht aktiv dhe të hanë ushqime të shëndetshme çdo ditë Aktiviteti fizik ka një ndikim shumë të madhë në mirërritjen e shëndetit të fëmijëve dhe luan një rol të rëndësishëm duke ndikuar në edukimin e tyre fizik dhe mendor. Tek fëmijët aktiviteti fizik e përforcon zemrën dhe u ndihmon fëmijëve të ruajnë peshën e tyre trupore brenda normales dhe tensionin normal të gjakut, gjë që më tej, kur të rriten, do ndikojë në zvogëlimin e rrezikut nga goditja në zemër dhe në tru.

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_7211.jpg

Socializimi i fëmijëve

Sporti përveç dobive në shëndet, ndihmon edhe në jetën sociale dhe në zgjerimin e shoqërisë, prandaj preferohet sidomos për fëmijët më introvert, sepse ndikon pozitivisht në zhvillimin e aftësive komunikuese. Sporti mëson gjithashtu edhe rëndësinë e marrjes së përgjegjësive, rolin e bashkëpunimit (punën në grup), pranimin e fajit, përkrahjen, dhe diciplinën për ti realizuar qëllimet e përcaktuara.

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/IMG_20211028_194004.jpg

Disponimi dhe vetbesimi

Nuk është vetëm trupi juaj që përfiton nga aktivitetet fizike, por gjithashtu kontribuon edhe në shëndetin mendor, duke ndihmuar në parandalimin e depresionit dhe rritjen e vetëvlerësimit dhe imazhit të trupit. Fëmijët që marrin pjesë në sport mund të përfitojnë gjithashtu nga aspekti shoqëror, duke zhvilluar miqësi me shokët e ekipit dhe duke u ndier pjesë e një grupi dhe duke u argëtuar.

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/2I2A5215.jpg

Aftësitë motorike

Aftësitë themelore motorike janë grupi më i thjeshtë i lëvizjeve që trupi i njeriut mund të ekzekutojë. Veprimet e zvarritjes, qëndrimit, shtyrjes, vrapimit dhe hedhjes së sendeve. Këto lloj aftësish përfshijnë lëvizjen e muskujve të gjatë të të gjithë trupit. Përmes lojërave të ndryshme dhe aktiviteteve fëmijët zhvillojnë dhe aftësitë e tyre motorike që janë : forca, balanci, fleksibiliteti, ekuilibri, koordini, etj., që ndihmojnë në kryerjen e funksioneve të përditshme që cekëm më lartë.

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/AN2I4650.jpg

Peshë të shëndeteshme

Sporti mund të ndihmojë fëmijët të arrijnë qëllime të shëndetit në lidhje me humbjen e peshës, zhvillimin e muskujve dhe uljen e yndyrës për shkak të aktivitetit fizik të përfshirë. Fëmijët që bëjnë aktivitete fizike kanë më pak mundësi të përjetojnë obezitetin. Aktiviteti fizik shoqërohet me rregullimin e hormoneve dhe forcimin e sistemit imunitar.

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/2I2A5788.jpg

Sporti dhe respekti

Parimet themelore mbi të cilat zhvillohet sporti janë respekti dhe sinqeriteti. Sporti mëson një respekt të dyfishtë ,së pari në respektimin e rregullave, dhe së dyti në respektimin e kundërshtarit, sepse edhe vet sjelljet e kundërta dënohen. Fëmijët priren të marrin shembull nga idhujt e tyre ,prandaj edhe shikimi i sportit deri në një masë mund të ndikoj në rritjen e dëshirës për pjesëmarrje në sport, dhe në mësime të një edukate të përgjithshme morale dhe sportive

Rreth

nesh

Lazdrohu Sport Kids

Qendra Sportive dhe Rekreative për Fëmijë "Lazdrohu" përfshinë një gamë të gjerë të aktiviteteve fizike sportive, ku programet tona janë të përgaditura posaqerisht në zhvillimin e aftësive motorike (koordinim, fleksibilitet, balancë, forcë të përgjithshme, kërcim, etj.), në zhvillimin e karakterit të femijeve, në socializimin si dhe argëtimin e tyre.

Qendra jonë është e hapur dhe për fëmijët me zhvillim të dobët motorik dhe fëmijët e diagnostifikuar me ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Në Lazdrohu ne kemi krijuar një mjedis adekuat për të ushtruar aktivitete fizike për të gjithë fëmijët dhe të trajtohen të barabartë.

Lazdrohu Hiking Kids

Lazdrohu Hiking Kids është në kuadër të “Lazdrohu”, me fokus të veçantë në natyrë, kamping, eksplorim, kajak, lojëra dhe aktivitete të tjera të ndryshme në natyrë.

Qëllimi jonë është jo vetëm që të ndikojmë në zhvillimin e përgjithshëm të fëmijëve, por edhe të promovojmë vendet e bukura të Kosovës tek fëmijët dhe ti edukojmë ata se si ta duan dhe ta ruajnë natyrën.

Ecja dhe aktivitetet në natyrë janë një formë e mirë për t’i bërë fëmijët të përjetojnë jo vetëm botën e egër, por edhe vetën e tyre.

Partnerët

tonë

https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/Unicef.png
https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/Suede.png
https://www.lazdrohu.com/wp-content/uploads/2022/01/inovation.png