Shërbimet

Qendra Sportive dhe Rekreative për Fëmijë "Lazdrohu" përfshinë një gamë të gjerë të aktiviteteve fizike sportive, ku programet tona janë të përgaditura posaqërisht në zhvillimin e aftësive motorike, në zhvillimin e karakterit, në socializimin si dhe argëtimin e fëmijëve.

Aktivitetet në Qendrën Sportive

Aktiviteti i rregullt fizik ka efekte pozitive në shëndetin fizik dhe shëndetin mendor të fëmijës suaj. Në planin afatgjatë, aktiviteti fizik gjithashtu mund të parandalojë sëmundjet kardiovaskulare, të ndërtojnë kocka dhe muskuj të fortë, të zhvillojë aftësitë motorike, të rris përqëndrimin dhe ndihmon në zhvillimin shoqëror dhe emocional të fëmijës tuaj.

Qëllimi i Qendrës sonë Sportive dhe Rekreative është që të zhvillojë aftësitë motorike të fëmijëve përmes lojërave dhe ushtrimeve shumë atraktive.

Hiking dhe Kamping

Lazdrohu Hiking Kids është  kuadër  “Lazdrohu”, me fokus  veçantë  natyrëkampingeksplorimkajaklojëra dhe aktivitete tjera  ndryshme  natyrë.

Qëllimi jonë është jo vetëm   ndikojmë  zhvillimin e përgjithshëm  fëmijëvepor edhe  promovojmë vendet e bukura  Kosovës tek fëmijët dhe ti edukojmë ata se si ta duan dhe ta ruajnë natyrën.

Ecja dhe aktivitetet  natyrë janë një formë e mirë për t’i bërë fëmijët  përjetojnë jo vetëm botën e egërpor edhe veten e tyre.

Disa nga benefitet e aktiviteteve  natyrë janë

  • Zhvillim  aspektin fizikemocional dhe mendor 
  • Zvogëlimi i simptomave  hiperaktivitetit dhe rritjen e përqëndrimit tek fëmijët me ADHD(Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  • Ndikime pozitive  sistemin kardiovaskular dhe sistemin respirator
  • Socializim mes  fëmijëve
  • Largimi nga përdorimi i tepruar i teknologjisë dhe shpenzimi i kohës  shumë  natyrë
  • Eksplorimi dhe mësimi  shumë rreth botës  natyrës

 Natyra është e bukur dhe nuk ka asgjë   mirë se sa  eksplorosh atë dhe  shohësh se çfarë ofron jeta jashtë kornizave moderne.