Aktiviteti i rregullt fizik ka efekte pozitive në shëndetin fizik dhe shëndetin mendor të fëmijës suaj. Në planin afatgjatë, aktiviteti fizik gjithashtu mund të parandalojë sëmundjet kardiovaskulare, të ndërtojnë kocka dhe muskuj të fortë, të zhvillojë aftësitë motorike, të rris përqëndrimin dhe ndihmon në zhvillimin shoqëror dhe emocional të fëmijës tuaj.

Qëllimi i Qendrës sonë Sportive dhe Rekreative është që të zhvillojë aftësitë motorike të fëmijëve përmes lojërave dhe ushtrimeve shumë atraktive.